ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Διαχωρισμός χωρίου

Rendered by QuickLaTeX.com

Διαχωρισμός Χωρίου
Έυρεση παραμετρικής ευθείας για διαχωρισμό χωρίου επιφάνειας στο επίπεδο.


Λύση

Όπως φαίνεται στο σχήμα, το \Omega είναι η ένωση των \Omega_1 και \Omega_2.

Πρέπει:

    \[E(\Omega_2) = \dfrac{E(\Omega)}{2} \quad (1)\]

Έχουμε:

\bullet E(\Omega) = \displaystyle\int_{-2}^{2} (4 - x^2) ~dx = \bigg[4x - \dfrac{x^3}{3}\bigg]_{-2}^{2} = \dfrac{32}{3}

\bullet E(\Omega_2) = \displaystyle\int_{-\lambda}^{\lambda} (\lambda^2 - x^2) ~dx = \bigg[\lambda^2 x - \dfrac{x^3}{3}\bigg]_{-\lambda}^{\lambda}

    \[=\lambda^3 - \dfrac{\lambda^3}{3} - \bigg(-\lambda^3 + \dfrac{\lambda^3}{3}\bigg)\]

    \[=\lambda^3 - \dfrac{\lambda^3}{3} +\lambda^3 - \dfrac{\lambda^3}{3}\]

    \[= 2\lambda^3 - \dfrac{2\lambda^3}{3}\]

Έχουμε:

    \begin{align*} (1) \Rightarrow & 2\lambda^3 - \dfrac{2\lambda^3}{3} = \dfrac{\frac{16}{3}}{2} \\\\ \Rightarrow & 2\lambda^3 - \dfrac{2\lambda^3}{3} = \dfrac{16}{3} \\\\ \xRightarrow[]{*\frac{1}{2}} & \dfrac{1}{2}\cdot 2\lambda^3 - \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2\lambda^3}{3} = \dfrac{1}{2}\cdot \dfrac{16}{3} \\\\ \Rightarrow & \dfrac{1}{\cancel{2}}\cdot {\cancel{2}}\lambda^3 - \dfrac{1}{\cancel{2}}\cdot\dfrac{\cancel{2}\lambda^3}{3} = \dfrac{1}{\cancel{2}}\cdot \dfrac{\cancelto{8}{16}}{3} \\\\ \Rightarrow& \lambda^3 - \dfrac{\lambda^3}{3} = \dfrac{8}{3}\\\\ \xRightarrow[]{*3}& 3\cdot\lambda^3 -3\cdot \dfrac{\lambda^3}{3} = 3\cdot\dfrac{8}{3}\\\\ \Rightarrow & 3\cdot\lambda^3 -{\cancel{3}}\cdot \dfrac{\lambda^3}{\cancel{3}} = \cancel{3}\cdot\dfrac{8}{\cancel{3}}\\\\ \Rightarrow & 3\cdot\lambda^3 -\lambda^3 = 8 \\\\ \Rightarrow & 2\lambda^3 = 8 \Leftrightarrow \lambda^3 = 4 \\\\ \Rightarrow & \lambda = \sqrt[3]{4} \end{align*}

Άρα η ζητούμενη ευθεία είναι:

    \[y = \lambda^2 \Leftrightarrow y = \Big(\sqrt[3]{4}\Big)^{2}\Leftrightarrow y = \sqrt[3]{16} \Leftrightarrow\]

    \[y = \sqrt[3]{8 \cdot 2} \Leftrightarrow y = \sqrt[3]{2^3 \cdot 2} \Leftrightarrow y = 2\sqrt[3]{2}\]

Άσκηση:
Δίνεται η συνάρτηση f(x) = \dfrac{1}{x}, με x>0, και έστω \Omega το χωρίο που περικλείεται απο τη C_{f}
τον άξονα x'x και τις ευθείες με εξισώσεις x =1 και x =e^{2}. Να βρείτε ευθεία x = \lambda η οποία να χωρίζει το \Omega σε δύο ίσο-εμβαδικά χωρία.

Βιβλιογραφία: Παπαδάκης, εκδόσεις Σαββάλα.
Άδεια Creative Commons
Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δεν είμαι Robot *