Όλα τα άρθρα του/της Νίκος Διακόπουλος

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAjBCJMB6EeshfR3d4vb9v_yKk9oDICTDoo&authType=&authToken=&trk=mp-allpost-aut-name

141 f'(x) = 2x + 1 αν x < 0 & 2 συν( x - 1) αν 0 < x < = π

141 f'(x) = 2x + 1 αν x < 0 & 2 συν( x - 1) αν 0 < x < = π

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 141 f'(x) = 2x + 1 αν x < 0 & 2 συν( x - 1) αν 0 < x < = π

147 (f(x) – x^2 + 2)/(x – 2) + (f(x))/(x – 1) = 0.

147 (f(x) – x^2 + 2)/(x – 2) + (f(x))/(x – 1) = 0.

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 147 (f(x) – x^2 + 2)/(x – 2) + (f(x))/(x – 1) = 0.