Αρχείο κατηγορίας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

 1.  Έστω \omega η γωνία που σχηματίζει με τον άξονα x'x μια ευθεία \epsilon. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης της \epsilon στις παρακάτω περιπτώσεις:
  i_)  \quad \omega = \dfrac{\pi}{3},\quad    ii_) \quad \omega= \dfrac{3\pi}{4},\quad       iii_)  \quad \omega = \dfrac{5\pi}{6},\quad
  iv_)   \quad \omega = 0.
 2.  Έστω \lambda ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας \epsilon. Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει η \epsilon με τον άξονα x'x στις παρακάτω περιπτώσεις:i_)  \quad \lambda = 1,
  ii_)  \quad \lambda = -\sqrt{3},
  iii_)  \lambda = 0.
 3. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ