Αρχείο κατηγορίας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΤΜΗΜΑ.

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

  1.  Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Να βρείτε τα αθροίσματα:
    i) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A\Gamma}
    ii)\overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{B\Gamma}
  2.  Να εκφράσετε το διάνυσμα \vec{x} ως συνάρτηση των άλλων διανυσμάτων που δίνονται.
  3. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ