Αρχείο κατηγορίας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ

  1.  Να βρείτε την απόσταση του σημείου M(-1, 2) από την ευθεία \epsilon με εξίσωση:
    1. 3x - 4y + 1 = 0
    2. y = 2x - 1
    3. x = -3
    4. y + 3 = 0
  2. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ