Αρχείο κατηγορίας ΚΥΚΛΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.

ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Έστω C ο μοναδιαίος κύκλος:
  1. Να βρείτε το \lambda, ώστε το σημείο M\bigg(\dfrac{1}{2}, 1\bigg), να ανήκει στον κύκλο C.
  2. Να βρείτε τη σχετική θέση των σημείων A\bigg(\dfrac{3}{4}, 1\bigg), και Β\bigg(\dfrac{3}{4}, \dfrac{1}{2}\bigg) ως προς τον κύκλο C.
 2. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου C με κέντρο την αρχή των αξόνων σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
  1. Όταν διέρχεται απο το σημείο Α(-2\sqrt{2}, 1),
  2. Όταν εφάπτεται της ευθείας \epsilon: 3x - 4y + 1 = 0.
 3. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ