Αρχείο κατηγορίας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ 1-1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

     {\bf{4.93}}\\ Δίνεται η γνησίως μονότονη συνάρτηση $ f,$ με πεδίο \\ορισμού το $\rr$ και σύνολο τιμών το $ \rr,$ για την οποία \\ισχύει: $$ f(e^{x}+2)+f(x+3)=x, \quad x\in \rr$$ \begin{enumerate} \item Να αποδείξετε ότι η $ f$ είναι γνησίως αύξουσα. \item Να βρείτε τα σημεία τομής της $ C_{f}$ με τον \\ $ x'x$ \item  Να λύσετε την ανίσωση: $$ f(6-f^{-1}(x^{2}-4))>0.$$ \item  Να λύσετε την ανίσωση: $$ f^{-1}(x)-f(x-3)<3.$$ \end{enumerate}

ΛΥΣΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ

ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

 

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ

ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ