Αρχείο κατηγορίας ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΒΧΧ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

163 f(x)f'(x) = x.

163 f(x)f'(x) = x.

Rendered by QuickLaTeX.com

Λύση

Συνέχεια ανάγνωσης 163 f(x)f'(x) = x.

164 2f(x) + 4xf'(x) + (x^2 + 1)f”(x) = 0.

164 2f(x) + 4xf'(x) + (x^2 + 1)f”(x) = 0.

Rendered by QuickLaTeX.com

Λύση

Συνέχεια ανάγνωσης 164 2f(x) + 4xf'(x) + (x^2 + 1)f”(x) = 0.

165 f(x) = -f'(x)(f(x) + x).

165 f(x) = -f'(x)(f(x) + x).

Rendered by QuickLaTeX.com

Λύση

Συνέχεια ανάγνωσης 165 f(x) = -f'(x)(f(x) + x).

167 f(x) = ln(e^x – x) – x.

167 f(x) = ln(e^x – x) – x.

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 167 f(x) = ln(e^x – x) – x.