Αρχείο κατηγορίας ΙΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΙΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Για να αποδείξουμε ότι δύο συναρτήσεις f,g είναι ίσες αρκεί να δείξουμε ότι:

  • έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού Α και,
  • για κάθε x στο πεδίο ορισμού τους έχουν τον ίδιο τύπο, δηλαδή f(x)=g(x) \quad \forall x \in A
  • Συνέχεια ανάγνωσης ΙΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ