189 f(x) = (x – 1)e^{2x} + 1

189 f(x) = (x – 1)e^{2x} + 1

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 189 f(x) = (x – 1)e^{2x} + 1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 1470 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 1470 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 4 ΤΕΤΑΡΤΟΥ
Για να μελετήσετε την παρούσα άσκηση θα πρέπει να γνωρίζετε την αντίστοιχη θεωρία η οποία βρίσκεται στους παρακάτω συνδέσμους:

4.2 Ανισώσεις δευτέρου βαθμού
6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 1470 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Rendered by QuickLaTeX.com

Λύση
Συνέχεια ανάγνωσης ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

Rendered by QuickLaTeX.com

Επίσης
Συνέχεια ανάγνωσης ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εμβαδόν που περικλείεται από τρεις ή περισσότερες γραφικές παραστάσεις

Rendered by QuickLaTeX.com

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΟΥ

Διαχωρισμός χωρίου

Rendered by QuickLaTeX.com

Διαχωρισμός Χωρίου
Έυρεση παραμετρικής ευθείας για διαχωρισμό χωρίου επιφάνειας στο επίπεδο.


Λύση

Συνέχεια ανάγνωσης ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ C_f και C_{f^{-1}}.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Ένας ιστότοπος για τα Μαθηματικά

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial