Αρχείο ετικέτας ΔΙΚΛΑΔΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

141 f'(x) = 2x + 1 αν x < 0 & 2 συν( x - 1) αν 0 < x < = π

141 f'(x) = 2x + 1 αν x < 0 & 2 συν( x - 1) αν 0 < x < = π

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 141 f'(x) = 2x + 1 αν x < 0 & 2 συν( x - 1) αν 0 < x < = π

154 f(x) = (ημ x)/x μονοτονία στο (0 , π)

154 f(x) = (ημ x)/x μονοτονία στο (0 , π)

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 154 f(x) = (ημ x)/x μονοτονία στο (0 , π)

157 f(x) =(1-συνx)/x.

157 f(x) =(1-συνx)/x.

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 157 f(x) =(1-συνx)/x.

164 f(x) = -f'(x)(f(x) + x).

164 f(x) = -f'(x)(f(x) + x).

Rendered by QuickLaTeX.com

Λύση

Συνέχεια ανάγνωσης 164 f(x) = -f'(x)(f(x) + x).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 1523 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f(x)= \alpha x + \beta

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 1523 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f(x)= \alpha x + \beta
ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 4 ΤΕΤΑΡΤΟΥ

Για να μελετήσετε την παρούσα άσκηση θα πρέπει να γνωρίζετε την αντίστοιχη θεωρία η οποία βρίσκεται στους παρακάτω συνδέσμους:

4.2 Ανισώσεις δευτέρου βαθμού,
6.1 Η έννοια της συνάρτησης,
6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης.
6.3 Η συνάρτηση f(x) = \alpha x + \beta.

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 1523 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f(x)= \alpha x + \beta

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ 65

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ 65

Rendered by QuickLaTeX.com


ΛΥΣΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ 65

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ 64

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ 64

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ 64

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ 59

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ 59

Rendered by QuickLaTeX.com

Λύση

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ 59

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ 55

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ 55

Rendered by QuickLaTeX.com

Λύση
Συνέχεια ανάγνωσης ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ 55