Αρχείο ετικέτας ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 1-1

72 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ – ΕΚΘΕΤΙΚΗ

72 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ – ΕΚΘΕΤΙΚΗ

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 72 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ – ΕΚΘΕΤΙΚΗ

Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ ΘΕΜΑ 19

Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ ΘΕΜΑ 19

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ ΘΕΜΑ 19

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ BOLZANO ΘΕΜΑ 10

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ BOLZANO ΘΕΜΑ 10

Rendered by QuickLaTeX.com

ΛΥΣΗ
Συνέχεια ανάγνωσης ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ BOLZANO ΘΕΜΑ 10

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ BOLZANO ΘΕΜΑ 12

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ BOLZANO ΘΕΜΑ 12

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ BOLZANO ΘΕΜΑ 12

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΧΙ 1-1

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΧΙ 1-1

Συνήθως, οι συναρτήσεις που περιέχουν στον αλγεβρικό τους τύπο, x^{2}, \,\, \syn x, \,\, \hm x ή απολυτες τιμες του x δεν είναι συναρτήσεις ένα προς ένα 1-1. Σε αυτές τις περιπτωσεις προσπαθούμε να βρούμε κατάλληλο αντιπαράδειγμα ώστε να μην ισχύει ο ορισμός

    \[x_{1}\neq x_{2}\Rightarrow f(x_{1})\neq f(x_{2}).\]

Συνέχεια ανάγνωσης ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΧΙ 1-1

ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΘΜΤ ΘΕΜΑ 7

ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΘΜΤ ΘΕΜΑ 7

Rendered by QuickLaTeX.com

ΛΥΣΗ
Συνέχεια ανάγνωσης ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΘΜΤ ΘΕΜΑ 7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΜΑ 10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΜΑ 10

Rendered by QuickLaTeX.com

ΛΥΣΗ
Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE ΘΕΜΑ 10

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ-13Α

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ-13Α

Rendered by QuickLaTeX.com

Απάντηση:
Συνέχεια ανάγνωσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ-13Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ NIH13

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ NIH13

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ NIH13