Αρχείο ετικέτας ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΚΛΑΔΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

150 f(x) = ln( lnx /(x -1 )) .

150 f(x) = ln( lnx /(x -1 )) .

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 150 f(x) = ln( lnx /(x -1 )) .

154 f(x) = (ημ x)/x μονοτονία στο (0 , π)

154 f(x) = (ημ x)/x μονοτονία στο (0 , π)

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 154 f(x) = (ημ x)/x μονοτονία στο (0 , π)

157 f(x) =(1-συνx)/x.

157 f(x) =(1-συνx)/x.

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 157 f(x) =(1-συνx)/x.

159 f(x) = (εφx)/x αν 0 διαφ |x|< π/2.

159 f(x) = (εφx)/x αν 0 διαφ |x|< π/2.

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 159 f(x) = (εφx)/x αν 0 διαφ |x|< π/2.

81 ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ Χ

81 ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ Χ

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 81 ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ Χ

77 ΔΙΚΛΑΔΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

77 ΔΙΚΛΑΔΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Rendered by QuickLaTeX.com

Λύση.

Συνέχεια ανάγνωσης 77 ΔΙΚΛΑΔΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

73 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ – ΕΚΘΕΤΙΚΗ – ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ

73 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ – ΕΚΘΕΤΙΚΗ – ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ

Rendered by QuickLaTeX.com


Λύση

Συνέχεια ανάγνωσης 73 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΛΑΔΩΝ – ΕΚΘΕΤΙΚΗ – ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ

71 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ – ΕΚΘΕΤΙΚΗ – ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

71 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ – ΕΚΘΕΤΙΚΗ – ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 71 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ – ΕΚΘΕΤΙΚΗ – ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ