Αρχείο ετικέτας ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΟΡΙΑ

141 f'(x) = 2x + 1 αν x < 0 & 2 συν( x - 1) αν 0 < x < = π

141 f'(x) = 2x + 1 αν x < 0 & 2 συν( x - 1) αν 0 < x < = π

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 141 f'(x) = 2x + 1 αν x < 0 & 2 συν( x - 1) αν 0 < x < = π

154 f(x) = (ημ x)/x μονοτονία στο (0 , π)

154 f(x) = (ημ x)/x μονοτονία στο (0 , π)

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 154 f(x) = (ημ x)/x μονοτονία στο (0 , π)

155 εφαπτομένες f(x) = συν x που διέρχονται από σημείο

155 εφαπτομένες f(x) = συν x που διέρχονται από σημείο

Rendered by QuickLaTeX.com

Λύση
Συνέχεια ανάγνωσης 155 εφαπτομένες f(x) = συν x που διέρχονται από σημείο

9.15 ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

9.15 ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Rendered by QuickLaTeX.com

ΛΥΣΗ
Συνέχεια ανάγνωσης 9.15 ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

9.11 ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

9.11 ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Rendered by QuickLaTeX.com

ΛΥΣΗ
Συνέχεια ανάγνωσης 9.11 ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

10.2ΔΙΚΛΑΔΗ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

10.2 ΔΙΚΛΑΔΗ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 10.2ΔΙΚΛΑΔΗ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

10.10 ΟΡΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ

10.10 ΟΡΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 10.10 ΟΡΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ