Αρχείο ετικέτας ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

147 (f(x) – x^2 + 2)/(x – 2) + (f(x))/(x – 1) = 0.

147 (f(x) – x^2 + 2)/(x – 2) + (f(x))/(x – 1) = 0.

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 147 (f(x) – x^2 + 2)/(x – 2) + (f(x))/(x – 1) = 0.

173 x(f(x) – x) = ημ x

173 x(f(x) – x) = ημ x

Rendered by QuickLaTeX.com

Λύση
Συνέχεια ανάγνωσης 173 x(f(x) – x) = ημ x

88 x^(2) f'(x)+1 = x,

88 x^(2) f'(x)+1 = x,

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης 88 x^(2) f'(x)+1 = x,

82 ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

82 ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Rendered by QuickLaTeX.com

Λύση
Συνέχεια ανάγνωσης 82 ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΘΕΜΑ 14

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΘΕΜΑ 14

Rendered by QuickLaTeX.com

ΛΥΣΗ

Συνέχεια ανάγνωσης ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΘΕΜΑ 14