Αρχείο κατηγορίας Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

    \[\boldsymbol{Μ(f(\lambda), g(\lambda))}\]

Έστω ότι έχουμε σημεία της μορφής Μ(f(\lambda), g(\lambda)), όπου f(\lambda) και g(\lambda) συναρτήσεις που έχουν μεταβλητή το \lambda. Για να βρούμε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ, εργαζόμαστε ως εξής:
Θέτουμε \mathrm{x} = f(\lambda) και \mathrm{y} = g(\lambda), οπότε είναι Μ(\mathrm{x}, \mathrm{y}), και προσπαθούμε να βρούμε μια ισότητα που να συνδέει τα \mathrm{x} και \mathrm{y} και δεν περιέχει το \lambda. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε την απαλοιφή του \lambda.

Συνέχεια ανάγνωσης ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ