ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Αν ένα τουλάχιστον απο τα όρια

    \[\lim_{x \to x_0^+}f(x), \quad \lim_{x \to x_0^-}f(x)\]

είναι +\infty \quad \text{ή} \quad -\infty, τότε η ευθεία

    \[x=x_0\]

λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f.
Συνέχεια ανάγνωσης ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ