Αρχείο ετικέτας ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 44

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 44

Rendered by QuickLaTeX.com

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Συνέχεια ανάγνωσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 44

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ ΘΕΜΑ 1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ ΘΕΜΑ 1

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ ΘΕΜΑ 1

ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑ 1

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η ευθεία y=\lambda x+\beta είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο +\infty αν και μόνο αν:

    \[\lim_{x \to +\infty}\frac{f(x)}{x}=\lambda\in\rr \quad \text{και} \quad \lim_{x \to +\infty}[f(x)-\lambda x]=\beta\in\rr\]

αντιστοίχως στο -\infty

    \[\lim_{x \to -\infty}\frac{f(x)}{x}=\lambda\in\rr \quad \text{και} \quad \lim_{x \to -\infty}[f(x)-\lambda x]=\beta\in\rr\]

Συνέχεια ανάγνωσης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Αν ένα τουλάχιστον απο τα όρια

    \[\lim_{x \to x_0^+}f(x), \quad \lim_{x \to x_0^-}f(x)\]

είναι +\infty \quad \text{ή} \quad -\infty, τότε η ευθεία

    \[x=x_0\]

λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f.
Συνέχεια ανάγνωσης ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΣΥΜΠΤΩΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ