Αρχείο ετικέτας ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Παράδειγμα.1
Να βρείτε για ποιές τιμές του \lambda \in \mathbb{R} το πεδίο ορισμού της συνάρτησης

    \[f(x)=\ln[(\lambda-2)x^2+(\lambda+1)x+\lambda +1]\]

είναι το \mathbb{R}.
Συνέχεια ανάγνωσης ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

Αν μια συνάρτηση f είναι:

 • Συνεχής στο κλειστό διάστημα [\alpha,\beta]
 • Παραγωγίσιμη στο ανοιχτό διάστημα (\alpha,\beta)
 • Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον \xi\in(\alpha,\beta) τέτοιο ώστε:

      \[f'(\xi)=\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha}\]

  Συνέχεια ανάγνωσης ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

  ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE

  Αν για μια συνάρτηση f ισχύουν:

 • Συνεχής στο κλειστό διάστημα [\alpha,\beta]
 • Παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (\alpha,\beta) και
 • f(\alpha)=f(\beta).
  Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον \xi\in(\alpha,\beta) τέτοιο ώστε f'(\xi)=0
  Συνέχεια ανάγνωσης ΘΕΩΡΗΜΑ ROLLE