ΚΥΡΤΗ – ΚΟΙΛΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Print Friendly, PDF & Email

Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα \Delta και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του \Delta. Θα λέμε ότι:

 • Η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω ή είναι κυρτή στο \Delta αν η f' είναι γνησίως αύξουσα στο εσωτερικό του \Delta.
 • Η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω ή είναι κοίλη στο \Delta αν η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο εσωτερικό του \Delta.
 • ΘΕΩΡΗΜΑ
  Έστω μια συνάρτηση συνεχής σε ένα διάστημα \Delta και δύο φορές παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του \Delta.

 • Αν f''(x)>0 για κάθε εσωτερικό σημείο x του \Delta, τότε η f είναι κυρτή στο \Delta.
 • Αν f''(x)<0 για κάθε εσωτερικό σημείο x του \Delta, τότε η f είναι κοίλη στο \Delta.
 • Παρατηρήσεις

 • Τo αντίστροφο του προηγούμενου θεωρήματος δεν ισχύει, Δηλαδή αν η f είναι κυρτή (αντίστοιχα κοίλη) σε ένα διάστημα \Delta, τότε δεν ισχύει πάντα ότι f''(x)>0 (αντίστοιχα f''(x)<0) για κάθε εσωτερικό σημείο του \Delta.
 • Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα \Delta και ισχύει

      \[f''(x)>0 \quad ( \text{αντίστοιχα} \quad f''(x)<0)\]

  για κάθε εσωτερικό σημείο x του \Delta, με την ισότητα f''(x)=0 να ισχύει για διακεκριμένες τιμές του x, τότε η f είναι κυρτή (αντίστοιχα κοίλη) στο \Delta.

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  Για να μελετήσουμε μια συνάρτηση f:A\rightarrow\rr ως προς την κυρτότητα, εργαζόμαστε ως εξής:

 • Βρίσκουμε το πεδιο ορισμού D_f της f και διαπιστώνουμε ότι η f είναι συνεχής.
 • Βρίσκουμε την f''.
 • Λύνουμε την εξίσωση f''(x)=0 και βρίσκουμε το πρόσημο της f''.
 • Κατασκευάζουμε πίνακα με το πρόσημο της f'', στον οποίο θα συμπληρώσουμε την κυρτότητα της f.
 • Σε καθένα από τα διαστήματα \Delta_i στα οποία χωρίζεται το D_f από τις ρίζες της f'', ισχύει ότι:
   \bullet Αν f''(x)>0 στο εσωτερικό του \Delta_i τότε η f είναι κυρτή στο \Delta_i.
   \bullet Αν f''(x)<0 στο εσωτερικό του \Delta_i τότε η f είναι κοίλη στο \Delta_i.
 • \varcup

  Παράδειγμα.

  Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα την συνάρτηση

      \[f(x)=x^3-6x^2+3x-2\]

  Λύση
  Για κάθε x\in\rr η f είναι συνεχής και παραγωγίσιμη με,

      \[f'(x)=3x^2-12x+3\]

  Επίσης για κάθε x\in\rr έχουμε:

      \[f''(x)=6x-12=6(x-2)\]

  Βρίσκουμε τις ρίζες της f''

      \begin{align*} 												&f''(x)=0 \Leftrightarrow\\ 												&6(x-2)=0 \Leftrightarrow x=2 												\end{align*}

  Βρίσκουμε το πρόσημο της f'':

      \[ \begin{tabular}{|r| l c c c c r|} \hline $ x  $     &{\tiny{$ -\infty$}}&      & $2$ 		      &  & {\quad\tiny{$ +\infty$}}  &						\\ \hline $ f''$		 &          &  $ -$	 & $ 0$		   & $ +$     &		&												\\ \hline $ C_{f}$		 &          &  $ \frown $	 & 	   & $ \smile $     &		&												\\ \hline \end{tabular}\\ \]

  Άρα η f είναι κοίλη \frown στο (-\infty,2] και κυρτή \smile στο [2,+\infty).

  Βιβλιογραφία: Παπαδάκης, εκδόσεις Σαββάλα.
  Άδεια Creative Commons
  Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Δεν είμαι Robot *