ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ -3-

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ -3-

Να χαρακτηρίσετε την πρόταση που ακολουθεί, γράφοντας στο τετράδιο σας τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ αν η πρόταση είναι λάθος.
ΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ

Rendered by QuickLaTeX.com

Δείτε την απάντηση:
Συνέχεια ανάγνωσης ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ -3-