Αρχείο ετικέτας ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ
Η απόσταση των σημείων A(\mathrm{x}_1,\mathrm{y}_1) και B(\mathrm{x}_2,\mathrm{y}_2) του Καρτεσιανού επιπέδου είναι ίση με:

    \[AB=\sqrt{{(\mathrm{x}_2-\mathrm{x}_1)}^2+{(\mathrm{y}_2-\mathrm{y}_1)}^2}\]

Απόδειξη

Η απόσταση δύο σημείων AB είνα ίση με το μέτρο του διανύσματος που ορίζουν.

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ