ΕΥΡΕΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΓΝΩΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΕΙΑ

ΕΥΡΕΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΓΝΩΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΕΙΑ

Rendered by QuickLaTeX.com

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΥΡΕΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΓΝΩΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΕΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

 1.  Έστω \omega η γωνία που σχηματίζει με τον άξονα x'x μια ευθεία \epsilon. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης της \epsilon στις παρακάτω περιπτώσεις:
  i_)  \quad \omega = \dfrac{\pi}{3},\quad    ii_) \quad \omega= \dfrac{3\pi}{4},\quad       iii_)  \quad \omega = \dfrac{5\pi}{6},\quad
  iv_)   \quad \omega = 0.
 2.  Έστω \lambda ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας \epsilon. Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει η \epsilon με τον άξονα x'x στις παρακάτω περιπτώσεις:i_)  \quad \lambda = 1,
  ii_)  \quad \lambda = -\sqrt{3},
  iii_)  \lambda = 0.
 3. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ